Agata Kostrzewa
Ekspertka ds. języka inkluzywnego, badaczka, Narrative Impact
Agata Kostrzewa
Ekspertka ds. języka inkluzywnego, badaczka, Narrative Impact

Jestem specjalistką od komunikacji, badaczką w firmie Narrative Impact. Wspieram marki, które chcą być po inkluzywnej stronie mocy – konsultuję materiały, analizuję komunikację. Jestem współautorką badań dotyczących inkluzywności w polskich organizacjach oraz roli inkluzywnego języka w komunikacji firmy. Od wielu lat działam w organizacjach III sektora zajmujących się prawami człowieka oraz wspieraniem osób z grup wykluczonych społecznie. Prowadziłam zajęcia z retoryki i erystyki na Uniwersytecie Warszawskim, ucząc przyszłych dziennikarzy i pijarowców, jak skutecznie, ale też z szacunkiem pisać i mówić o świecie i ludziach wokoło. Działam w Programie Dialog Pokoleń, który wpiera marki w komunikacji do pracowników z różnych generacji; jestem współtwórcą i prowadzącą innowacyjnych warsztatów  Kolaż Różnorodności.

2023-10-18

X, Y, Z(alpha) – Jak komunikacja wewnętrzna może wspierać tworzenie kultury włączającej?
  • 09:05 - 09:55
  • 50 min

Kanapowi buntownicy, Designerzy życia, pokolenie postpandemiczne, starzy, dobrzy babyboomersi… – jak odnaleźć się w pokoleniowym i kulturowym gąszczu? Jak prowadzić komunikację odpowiedzialnie, by umiejętnie angażować, włączać zamiast wykluczać, kształtować i umacniać działaniami i językiem kulturę włączającą.

Różnorodność kadry to ogromny potencjał, ale i wyzwania, szczególnie komunikacyjne.

Jak używać języka, by niwelować ryzyka?
Jak się komunikować, żeby angażować?

Przyjrzymy się tematowi z 3 różnych perspektyw:
- case studies w biznesie
- psychologii
- języka.

#różnorodność
#inkluzywność
#komunikacjamiędzypokoleniowa

IC Boom – rola i zadania komunikacji wewnętrznej w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników.
  • 15:50 - 16:25
  • 35 min

Do dyskusji na scenie zapraszamy wszystkich prelegentów, panelistów i uczestników konferencji, by panel stał się klamrą podsumowującą piątą edycję Internal Communication Meeting.

Ostatnie 3 lata pokazały, jak zewnętrzne realia wpływają na komunikację wewnętrzną i na zakres działań specjalistów od IC. Komunikacja z pracownikami zyskała na znaczeniu, bezprecedensowo znalazła miejsce na spotkaniach zarządu, współtworzy politykę wewnętrzną organizacji, angażuje się w działania kryzysowe, buduje zaangażowanie i wspiera działania wolontariackie.
Jakie jeszcze role i zadania pełni komunikacja wewnętrzna w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników?