Aleksandra Smyczyńska
Szefowa komunikacji, Grupa E.ON Polska S.A.
Aleksandra Smyczyńska
Szefowa komunikacji, Grupa E.ON Polska S.A.

Odpowiada za komunikację wewnętrzna, zewnętrzną, komunikację kryzysową, social media oraz CSR wszystkich spółek w Polsce. Pełni funkcję rzecznika prasowego firmy. Zarządza także działaniami Fundacji E.ON.

Jednak, działania komunikacji wewnętrznej uważa za najważniejsze dla sprawnego funkcjonowania organizacji i tworzenia jej wizerunku na zewnątrz. Jest promotorką różnorodności, liderką inicjatywy wspierającej kobiety w E.ON Kobiety z Energią.

Była odpowiedzialna za komunikację między innymi w PKP Cargo i Banku Pekao S.A.

Aleksandra od wielu lat jest wykładowcą na podyplomowych studiach Public Relations na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz na Uczelni Łazarskiego. Jest doktorem literaturoznawstwa i to jest dla niej ważne, ponieważ czytanie jest jej wielką pasją. Aleksandra jest autorką videobloga o książkach @piatyzywioliteratura oraz podcastu pod tym samym tytułem na Spotify.

2023-05-24

Czas na przegląd. Dlaczego i jak „czyścimy” narzędzia komunikacji wewnętrznej po pandemii.
  • 10:05 - 10:55
  • 50 min

2023-05-25

IC Boom – rola i zadania komunikacji wewnętrznej w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników.
  • 12:55 - 13:55
  • 60 min

Do dyskusji na scenie zapraszamy wszystkich prelegentów, panelistów i uczestników konferencji, by panel stał się klamrą podsumowującą czwartą edycję Internal Communication Meeting.

Ostatnie 3 lata pokazały, jak zewnętrzne realia wpływają na komunikację wewnętrzną i na zakres działań specjalistów od IC. Komunikacja z pracownikami zyskała na znaczeniu, bezprecedensowo znalazła miejsce na spotkaniach zarządu, współtworzy politykę wewnętrzną organizacji, angażuje się w działania kryzysowe, buduje zaangażowanie i wspiera działania wolontariackie.

Jakie jeszcze role i zadania pełni komunikacja wewnętrzna w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników?