Aleksandra Smyczyńska
Szefowa komunikacji, Grupa E.ON Polska S.A.
Aleksandra Smyczyńska
Szefowa komunikacji, Grupa E.ON Polska S.A.

Odpowiada za komunikację wewnętrzna, zewnętrzną, komunikację kryzysową, social media oraz CSR wszystkich spółek w Polsce. Pełni funkcję rzecznika prasowego firmy. Zarządza także działaniami Fundacji E.ON.

Jednak, działania komunikacji wewnętrznej uważa za najważniejsze dla sprawnego funkcjonowania organizacji i tworzenia jej wizerunku na zewnątrz. Jest promotorką różnorodności, liderką inicjatywy wspierającej kobiety w E.ON Kobiety z Energią.

Była odpowiedzialna za komunikację między innymi w PKP Cargo i Banku Pekao S.A.

Aleksandra od wielu lat jest wykładowcą na podyplomowych studiach Public Relations na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz na Uczelni Łazarskiego. Jest doktorem literaturoznawstwa i to jest dla niej ważne, ponieważ czytanie jest jej wielką pasją. Aleksandra jest autorką videobloga o książkach @piatyzywioliteratura oraz podcastu pod tym samym tytułem na Spotify.