Beata Mertyn
Rysownik, sketchnoter, graphic recorder
Beata Mertyn
Rysownik, sketchnoter, graphic recorder
LinkedIn

2023-10-18

O wizualne podsumowanie najważniejszych treści ICM5 zadba Beata Mertyn z BeatRYSy
O wizualne podsumowanie najważniejszych treści ICM5 zadba Beata Mertyn z BeatRYSy