Dorota Łygaś
People Strategic Projects Expert, Allegro
Dorota Łygaś
People Strategic Projects Expert, Allegro

Ekspertka z obszaru komunikacji wewnętrznej z czternastoletnim doświadczeniem, wielokrotnie doceniana w konkursach branży custom publishing. 

Przez wiele lat była związana z Grupą PZU, gdzie przez interdyscyplinarny charakter swojej pracy zdobywała umiejętności z zakresu HR, marketingu, employer brandingu czy CSR. Jako menedżerka najlepiej poinformowanego zespołu w firmie budowała strategie komunikacyjne dla kluczowych projektów, w szczególności w procesach change managementowych.

Obecnie w Allegro odpowiada m.in. za komunikację tematów z obszaru "People and culture", wspierając proces integracji pracowników w 6 krajach (Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry i Chorwacja). 

Ambasadorka prostego języka. Wierzy w to, że każda korporacja może mieć ludzką twarz, co konsekwentnie udowadnia w swojej pracy.
Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów CSR na Akademii Leona Koźmińskiego.

2023-05-25

Change driver: Zarządzanie komunikacją w organizacji o zróżnicowanej strukturze.
  • 12:00 - 12:55
  • 55 min
IC Boom – rola i zadania komunikacji wewnętrznej w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników.
  • 12:55 - 13:55
  • 60 min

Do dyskusji na scenie zapraszamy wszystkich prelegentów, panelistów i uczestników konferencji, by panel stał się klamrą podsumowującą czwartą edycję Internal Communication Meeting.

Ostatnie 3 lata pokazały, jak zewnętrzne realia wpływają na komunikację wewnętrzną i na zakres działań specjalistów od IC. Komunikacja z pracownikami zyskała na znaczeniu, bezprecedensowo znalazła miejsce na spotkaniach zarządu, współtworzy politykę wewnętrzną organizacji, angażuje się w działania kryzysowe, buduje zaangażowanie i wspiera działania wolontariackie.

Jakie jeszcze role i zadania pełni komunikacja wewnętrzna w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników?