Gabriela Grzeszcz
Internal Communication & Employer Branding Specialist, All for One Poland
Gabriela Grzeszcz
Internal Communication & Employer Branding Specialist, All for One Poland

Z wykształcenia polonistka, dziennikarka, specjalistka od reklamy i promocji. Zawodowo od kilku lat związana z komunikacją wewnętrzną i Employer Brandingiem. Zdobywała doświadczenie w międzynarodowych firmach IT, takich jak Capgemini oraz All for One. Entuzjastka zaangażowania pracowników w działania w mediach społecznościowych i z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

2023-10-18

Jak angażować i nie przeszarżować? Sesja case studies z różnych organizacji.
  • 11:35 - 12:30
  • 55 min

Według najnowszego badania Gallupa zjawisko quiet quittingu (pracownik wykonuje swoją pracę, starając się w nią nadmiernie nie angażować.) dotyczy już 59 proc. pracowników i pracownic na świecie. Dla Europy ten współczynnik wynosi aż 72 proc.

Co to oznacza dla biznesu?
Dlaczego tak zabiegamy o zaangażowanie pracowników?
Jaki wpływ ma na to komunikacja wewnętrzna?
Jak się ma angażowanie pracowników do zaangażowania w pracę?
Czy zaangażowanie można mierzyć linearnie?
Jakie pomysły na akcje angażujące wdrażane są w innych organizacjach i z jakim efektem?
Które z nich możesz z powodzeniem zaimplementować w swojej firmie?

Zaprosiłyśmy do tego tematu przedstawicielki różnych organizacji, aby opowiedziały o swoich doświadczeniach na konkretnych przykładach.

#casestudies #zaangażowanie #ewaluacja

IC Boom – rola i zadania komunikacji wewnętrznej w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników.
  • 15:50 - 16:25
  • 35 min

Do dyskusji na scenie zapraszamy wszystkich prelegentów, panelistów i uczestników konferencji, by panel stał się klamrą podsumowującą piątą edycję Internal Communication Meeting.

Ostatnie 3 lata pokazały, jak zewnętrzne realia wpływają na komunikację wewnętrzną i na zakres działań specjalistów od IC. Komunikacja z pracownikami zyskała na znaczeniu, bezprecedensowo znalazła miejsce na spotkaniach zarządu, współtworzy politykę wewnętrzną organizacji, angażuje się w działania kryzysowe, buduje zaangażowanie i wspiera działania wolontariackie.
Jakie jeszcze role i zadania pełni komunikacja wewnętrzna w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników?