Julia Węglicka
Internal Communication Manager w BNP Paribas Bank Polska S.A.
Julia Węglicka
Internal Communication Manager w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Menadżerka z blisko 20-letnim doświadczeniem w obszarze komunikacji korporacyjnej w branży finansowej. Z Bankiem BNP Paribas związana od 2015 roku. Ma doświadczenie w komunikacji fuzji i przejęć, procesu transformacji i zarządzania zmianą, tematów z obszaru HR i EB. Docenia dobrze opowiedziane historie. Aktywnie wspiera inicjatywę Kobiety zmieniające BNP Paribas, której celem jest uwolnienie potencjału kobiet i budowanie różnorodnej i inkluzywnej organizacji.

2022-10-05

Kultura organizacyjna a komunikacja wewnętrzna, czyli jaki wpływ na komunikację wywiera styl zarządzania i atmosfera w firmie i jak sobie z nimi radzić?
  • 10:50 - 11:20
  • 30 min

Do panelu zaprosiliśmy osoby odpowiedzialne za komunikację wewnętrzną w organizacjach, które charakteryzuje otwartość.

W gronie panelistów znajdą się przedstawiciele topowych marek z sektora prywatnego, z różnych branż. Podczas rozmowy poprosimy gości o podzielenie się swoim doświadczeniem – jak przekonywać zarząd i pracowników do swoich pomysłów oraz do dyskusji, co można zrobić, w jaki sposób działać, gdy atmosfera w firmie jest zamknięta.

Prowadzący panel: Krzysztof Rapacz

IC-Boom – rola i zadania komunikacji wewnętrznej w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników.
  • 13:50 - 15:10
  • 80 min

Do dyskusji na scenie zapraszamy wszystkich prelegentów, panelistów i uczestników konferencji, by panel stał się klamrą podsumowującą trzecią edycję Internal Communication Meeting.

Ostatnie 3 lata pokazały, jak zewnętrzne realia wpływają na komunikację wewnętrzną i na zakres działań specjalistów od IC. Komunikacja z pracownikami zyskała na znaczeniu, bezprecedensowo znalazła miejsce na spotkaniach zarządu, współtworzy politykę wewnętrzną organizacji, angażuje się w działania kryzysowe, buduje zaangażowanie i wspiera działania wolontariackie.

Jakie jeszcze role i zadania pełni komunikacja wewnętrzna w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników?

Prowadząca panel: Lidia Skrzyniecka