Karol Kotusiewicz
PR manager, MARKOS
Karol Kotusiewicz
PR manager, MARKOS

Dziennikarz radiowy i telewizyjny z wieloletnim doświadczeniem. Mając zaledwie 26 lat został rzecznikiem prasowym jednej z najdynamiczniej rozwijających się gmin wiejskich w Polsce, gdzie budował usystematyzowane struktury marketingu internetowego, komunikacji i Public Relations. Realizował także wiele działań związanych z projektowaniem i wdrażaniem nowych narzędzi wizerunkowych, strategii i kampanii promocyjnych klubów sportowych, prywatnych przedsiębiorstw oraz osób publicznych.

Pasjonat employer brandingu, systemów budowania marki osobistej, protokołu dyplomatycznego i komunikacji kryzysowej. Autor i prelegent wielu szkoleń z zakresu wystąpień publicznych oraz komunikacji niewerbalnej.

Obecnie PR manager firmy MARKOS – jednego z największych pracodawców i największych przedsiębiorstw na Pomorzu Środkowym.

2023-05-24

Komunikacja wewnętrzna w firmach produkcyjnych – wyzwania i rozwiązania.
  • 11:15 - 12:10
  • 55 min

2023-05-25

IC Boom – rola i zadania komunikacji wewnętrznej w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników.
  • 12:55 - 13:55
  • 60 min

Do dyskusji na scenie zapraszamy wszystkich prelegentów, panelistów i uczestników konferencji, by panel stał się klamrą podsumowującą czwartą edycję Internal Communication Meeting.

Ostatnie 3 lata pokazały, jak zewnętrzne realia wpływają na komunikację wewnętrzną i na zakres działań specjalistów od IC. Komunikacja z pracownikami zyskała na znaczeniu, bezprecedensowo znalazła miejsce na spotkaniach zarządu, współtworzy politykę wewnętrzną organizacji, angażuje się w działania kryzysowe, buduje zaangażowanie i wspiera działania wolontariackie.

Jakie jeszcze role i zadania pełni komunikacja wewnętrzna w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników?