Małgorzata Kaczmarek-Narożniak
Specjalista ds. Personalnych, Servier Polska
Małgorzata Kaczmarek-Narożniak
Specjalista ds. Personalnych, Servier Polska

Od ponad 20 lat związana z branżą farmaceutyczną. Praktyk HR. Od samego początku zaangażowana w działania z zakresu polityki personalnej. Leader grupy Koordynatorów Covid-19 w trakcie trwania pandemii. Zarządza i koordynuje zatrudnieniem zewnętrznym.

Organizatorka imprez, spotkań i webinarów integracyjnych, profilaktycznych czy szkoleniowych w zakresie realizującym bieżące potrzeby pracownicze oraz budujące markę Dobrego Pracodawcy. Wspomaga wprowadzanie programów benefitowych, którymi zarządza od strony użytkowania i wsparcia dla Pracownika. Współuczestniczy w projektach komunikacyjnych związanych z integracją pracowniczą, wprowadzaniem zmian związanych z funkcjonowaniem w środowisku pracy, a także programów benefitowych.

HR rozumie jako dialog i budowanie relacji stąd jej zaangażowanie w projekty mające na celu aktywowanie i inspirowanie Pracowników oraz utrzymywanie dobrych relacji między ludźmi. Głęboko wierzy w skuteczność transparentnych przekazów, które usamodzielniają Pracownika, dając mu sprawczość zarówno w obszarze indywidualnych potrzeb, jak i wpływu na te obszary funkcjonowania firmy, które się z nim wiążą albo go bezpośrednio dotyczą.

 

2023-05-25

Jak łatwo komunikować trudne sprawy?
  • 10:20 - 11:00
  • 40 min
IC Boom – rola i zadania komunikacji wewnętrznej w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników.
  • 12:55 - 13:55
  • 60 min

Do dyskusji na scenie zapraszamy wszystkich prelegentów, panelistów i uczestników konferencji, by panel stał się klamrą podsumowującą czwartą edycję Internal Communication Meeting.

Ostatnie 3 lata pokazały, jak zewnętrzne realia wpływają na komunikację wewnętrzną i na zakres działań specjalistów od IC. Komunikacja z pracownikami zyskała na znaczeniu, bezprecedensowo znalazła miejsce na spotkaniach zarządu, współtworzy politykę wewnętrzną organizacji, angażuje się w działania kryzysowe, buduje zaangażowanie i wspiera działania wolontariackie.

Jakie jeszcze role i zadania pełni komunikacja wewnętrzna w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników?