Małgorzata Morańska
Rzecznik Prasowy, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej, Prezes Zarządu Fundacji Unum
Małgorzata Morańska
Rzecznik Prasowy, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej, Prezes Zarządu Fundacji Unum

Z branżą finansową związana od 2009 roku. Rozwijała działania Public Relations w Europ Assistance Polska, gdzie odpowiedzialna była również za obszar komunikacji wewnętrznej, CSR oraz marketingu. Następnie współtworzyła i realizowała strategię PR w spółkach MetLife: towarzystwie ubezpieczeń, towarzystwie funduszy inwestycyjnych oraz towarzystwie emerytalnym.

Od 2016 roku odpowiada za obszar komunikacji korporacyjnej w Unum Życie TUiR S.A., pełni funkcję rzecznika prasowego, a także zarządza Fundacją Unum. Inicjuje i realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, rozwijając między innymi programy we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Koalicją Liderzy Pro Bono. Jest członkiem Komisji ds. PR w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, gdzie angażuje się w projekty dotyczące wizerunku branży.

Ukończyła London School of Public Relations, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu Psychologii Komunikacji z Mediami.

2023-05-24

Skąd czerpać inspiracje w komunikacji wewnętrznej?
  • 09:20 - 10:05
  • 45 min

2023-05-25

IC Boom – rola i zadania komunikacji wewnętrznej w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników.
  • 12:55 - 13:55
  • 60 min

Do dyskusji na scenie zapraszamy wszystkich prelegentów, panelistów i uczestników konferencji, by panel stał się klamrą podsumowującą czwartą edycję Internal Communication Meeting.

Ostatnie 3 lata pokazały, jak zewnętrzne realia wpływają na komunikację wewnętrzną i na zakres działań specjalistów od IC. Komunikacja z pracownikami zyskała na znaczeniu, bezprecedensowo znalazła miejsce na spotkaniach zarządu, współtworzy politykę wewnętrzną organizacji, angażuje się w działania kryzysowe, buduje zaangażowanie i wspiera działania wolontariackie.

Jakie jeszcze role i zadania pełni komunikacja wewnętrzna w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników?