Malwina Grochala
Psycholożka i seksuolożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia
Malwina Grochala
Psycholożka i seksuolożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Psychologię o specjalności klinicznej ukończyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a Seksuologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jestem też absolwentką kursu terapii systemowej i racjonalnej terapii zachowania. Kształcę się w psychoterapii w nurcie integracyjnym. Należę do Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Nieustannie się szkolę poszerzając zakres wiedzy i umiejętności, poznając nowe metody i techniki pracy, uwrażliwiając się na kolejne tematy i zagadnienia, z którymi zgłaszają się do mnie osoby poszukujące wsparcia i pomocy. Odbyłam liczne szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu pracy z pacjentami w kryzysie suicydalnym, z lękiem uogólnionym, z grup mniejszościowych, pracy z parami, osobami z psychogennymi zaburzeniami seksualnymi, osobami w spektrum autyzmu, pracy z pacjentami z zaburzeniami dysocjacyjnymi po traumie, psychoonkologii czy dialogu motywującego.

Od kilkunastu lat pracuję w gabinecie psychologicznym i seksuologicznym towarzysząc osobom, które się do mnie zgłaszają, w procesie radzenia sobie z trudnościami, przepracowywania problemów, sięgania do wewnętrznych zasobów, wspierając w rozwoju i drodze do siebie. Pracuję także z parami, które z różnych względów chcą przyjrzeć się budowanej przez siebie relacji. Prowadzę konsultacje dla rodziców w nurcie Rodzicielstwa Bliskości. Prowadzę szkolenia i warsztaty psychologiczne.

Jestem współtwórczynią podcastu Bliska Relacja, który porusza zagadnienia szeroko związane ze zdrowiem psychicznym i seksualnym oraz we współpracy z łódzkim Kino-Galeria Charlie filmoterapeutycznego cyklu kinowego Kino Bliskich Relacji.

LinkedIn

2023-10-18

X, Y, Z(alpha) – Jak komunikacja wewnętrzna może wspierać tworzenie kultury włączającej?
  • 09:05 - 09:55
  • 50 min

Kanapowi buntownicy, Designerzy życia, pokolenie postpandemiczne, starzy, dobrzy babyboomersi… – jak odnaleźć się w pokoleniowym i kulturowym gąszczu? Jak prowadzić komunikację odpowiedzialnie, by umiejętnie angażować, włączać zamiast wykluczać, kształtować i umacniać działaniami i językiem kulturę włączającą.

Różnorodność kadry to ogromny potencjał, ale i wyzwania, szczególnie komunikacyjne.

Jak używać języka, by niwelować ryzyka?
Jak się komunikować, żeby angażować?

Przyjrzymy się tematowi z 3 różnych perspektyw:
- case studies w biznesie
- psychologii
- języka.

#różnorodność
#inkluzywność
#komunikacjamiędzypokoleniowa

IC Boom – rola i zadania komunikacji wewnętrznej w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników.
  • 15:50 - 16:25
  • 35 min

Do dyskusji na scenie zapraszamy wszystkich prelegentów, panelistów i uczestników konferencji, by panel stał się klamrą podsumowującą piątą edycję Internal Communication Meeting.

Ostatnie 3 lata pokazały, jak zewnętrzne realia wpływają na komunikację wewnętrzną i na zakres działań specjalistów od IC. Komunikacja z pracownikami zyskała na znaczeniu, bezprecedensowo znalazła miejsce na spotkaniach zarządu, współtworzy politykę wewnętrzną organizacji, angażuje się w działania kryzysowe, buduje zaangażowanie i wspiera działania wolontariackie.
Jakie jeszcze role i zadania pełni komunikacja wewnętrzna w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników?