Paweł Kruk
Digital Transformation Advisor, IT-Dev
Paweł Kruk
Digital Transformation Advisor, IT-Dev

2022-10-05

Komunikacja wewnętrzna 2023: trendy, prognozy i dobre praktyki.
  • 12:25 - 13:05
  • 40 min

Zapraszamy do dyskusji otwartej na temat potrzeb, narzędzi, strategii komunikacji, trendów, prognoz i dobrych praktyk w obszarze komunikacji wewnętrznej – obecnych i w niedalekiej przyszłości.

Do panelu zaprosiliśmy doświadczonych praktyków z różnorodnych firm (rozproszonych, produkcyjnych, międzynarodowych), odpowiedzialnych na co dzień za rozwój IC w swoich organizacjach. Zależy nam jednak, aby panel był wstępem do szerokiej dyskusji wszystkich uczestników konferencji.

Prowadząca panel: Lidia Skrzyniecka