Sebastian Grochala
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Sebastian Grochala
Dyrektor Marketingu i Komunikacji

Z branżą komunikacji, PR oraz marketingu związany od blisko dekady. Obecnie, w Polskiej Grupie Farmaceutycznej, odpowiada za całość działań Public Relations, komunikację wewnętrzną, zewnętrzną, wszelkie działania marketingowe firmy, a także projekty z zakresu innowacji i badań naukowych. 

Praktyk szeroko rozumianych komunikacji, PR oraz marketingu w dużych firmach, organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych. Chętnie i regularnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami ze studentami oraz pracownikami Działów Marketingu i Komunikacji na różnego rodzaju konferencjach, warsztatach i spotkaniach. Jest m.in. wykładowcą na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

W latach 2010 - 2018 pełnił funkcję rzecznika prasowego i kierownika zespołu ds. komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi. 

Od 2018 roku odpowiadał za marketing oraz komunikację wewnętrzną i zewnętrzną największego pracodawcy polskiej branży lotniczej -  Spółek LS Airport Services S.A. oraz LS Technics Sp. z o.o. zajmujących się obsługą naziemną i techniczną statków powietrznych. 

Od marca 2020 roku związany z Polską Grupą Farmaceutyczną. 

Absolwent Filologii Polskiej na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów "PR i Strategiczne Komunikowanie w Firmach" na SGH w Warszawie.

2023-05-25

Change driver: Zarządzanie komunikacją w organizacji o zróżnicowanej strukturze.
  • 12:00 - 12:55
  • 55 min
IC Boom – rola i zadania komunikacji wewnętrznej w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników.
  • 12:55 - 13:55
  • 60 min

Do dyskusji na scenie zapraszamy wszystkich prelegentów, panelistów i uczestników konferencji, by panel stał się klamrą podsumowującą czwartą edycję Internal Communication Meeting.

Ostatnie 3 lata pokazały, jak zewnętrzne realia wpływają na komunikację wewnętrzną i na zakres działań specjalistów od IC. Komunikacja z pracownikami zyskała na znaczeniu, bezprecedensowo znalazła miejsce na spotkaniach zarządu, współtworzy politykę wewnętrzną organizacji, angażuje się w działania kryzysowe, buduje zaangażowanie i wspiera działania wolontariackie.

Jakie jeszcze role i zadania pełni komunikacja wewnętrzna w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników?