Tomasz Cieślak
Kierownik Działu Komunikacji Wewnętrznej w Rossmann Polska
Tomasz Cieślak
Kierownik Działu Komunikacji Wewnętrznej w Rossmann Polska

Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów z zarządzania. Przez 7 lat pracował jako dziennikarz, w Rossmannie rozpoczął pracę od stanowiska specjalisty ds. PR. Od 2013 roku jest kierownikiem Działu Komunikacji Wewnętrznej i odpowiada za kompleksową politykę komunikacyjną, wykorzystując wszystkie dostępne narzędzia. Koordynuje organizację firmowych wydarzeń. Wraz z zespołem odpowiadał m.in. za kompleksową realizację takich eventów jak jubileusz 20-lecia i 25-lecia Rossmanna w Polsce, czterech edycji spotkań motywacyjno-integracyjnych dla pracowników drogerii. Jest laureatem nagrody MP Power Awards, a magazyn dla pracowników Rossmanna, którym kieruje, w konkursie Power Of Content Marketing uznany został za najlepszą gazetę firmową w Polsce. Kiedy nie pracuje słucha muzyki lub biega – na ścieżkach lub za córką.

2022-10-05

Komunikacja wewnętrzna 2023: trendy, prognozy i dobre praktyki.
  • 12:25 - 13:05
  • 40 min

Zapraszamy do dyskusji otwartej na temat potrzeb, narzędzi, strategii komunikacji, trendów, prognoz i dobrych praktyk w obszarze komunikacji wewnętrznej – obecnych i w niedalekiej przyszłości.

Do panelu zaprosiliśmy doświadczonych praktyków z różnorodnych firm (rozproszonych, produkcyjnych, międzynarodowych), odpowiedzialnych na co dzień za rozwój IC w swoich organizacjach. Zależy nam jednak, aby panel był wstępem do szerokiej dyskusji wszystkich uczestników konferencji.

Prowadząca panel: Lidia Skrzyniecka

IC-Boom – rola i zadania komunikacji wewnętrznej w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników.
  • 13:50 - 15:10
  • 80 min

Do dyskusji na scenie zapraszamy wszystkich prelegentów, panelistów i uczestników konferencji, by panel stał się klamrą podsumowującą trzecią edycję Internal Communication Meeting.

Ostatnie 3 lata pokazały, jak zewnętrzne realia wpływają na komunikację wewnętrzną i na zakres działań specjalistów od IC. Komunikacja z pracownikami zyskała na znaczeniu, bezprecedensowo znalazła miejsce na spotkaniach zarządu, współtworzy politykę wewnętrzną organizacji, angażuje się w działania kryzysowe, buduje zaangażowanie i wspiera działania wolontariackie.

Jakie jeszcze role i zadania pełni komunikacja wewnętrzna w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników?

Prowadząca panel: Lidia Skrzyniecka