Tomasz Ignatiuk
Prezes Zarządu Mobile Madness, Co-founder MConference
Tomasz Ignatiuk
Prezes Zarządu Mobile Madness, Co-founder MConference

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Informatyka i Ekonometria. Wykładowca, trener, programista, project manager. Od 13 lat zajmuje się tworzeniem serwisów i aplikacji WWW, CMS, CRM, Intranet dla firm z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Danii, Grecji, Hiszpanii, Norwegii, Rosji, Chin i Korei Południowej, z branż: sieci komórkowe, spożywcza, filmowa, rządowa, ekologia, alkoholowa, farmaceutyczna, producentów sprzętu, motoryzacja, elektronika, nieruchomości, tytoniowe, rozrywka, transport publiczny, kosmetyczne, IoT.

Wraz z zespołem Mobile Madness od 6 lat rozwija system eventowy MKonferencja wykorzystywany na różnego rodzaju wydarzeniach, jak również w komunikacji wewnętrznej.

LinkedIn

2023-05-25

IC Boom – rola i zadania komunikacji wewnętrznej w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników.
  • 12:55 - 13:55
  • 60 min

Do dyskusji na scenie zapraszamy wszystkich prelegentów, panelistów i uczestników konferencji, by panel stał się klamrą podsumowującą czwartą edycję Internal Communication Meeting.

Ostatnie 3 lata pokazały, jak zewnętrzne realia wpływają na komunikację wewnętrzną i na zakres działań specjalistów od IC. Komunikacja z pracownikami zyskała na znaczeniu, bezprecedensowo znalazła miejsce na spotkaniach zarządu, współtworzy politykę wewnętrzną organizacji, angażuje się w działania kryzysowe, buduje zaangażowanie i wspiera działania wolontariackie.

Jakie jeszcze role i zadania pełni komunikacja wewnętrzna w obliczu nowych czasów i nowych oczekiwań pracowników?