Tomasz Ignatiuk
Prezes Zarządu Mobile Madness, Co-founder MConference
Tomasz Ignatiuk
Prezes Zarządu Mobile Madness, Co-founder MConference

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na kierunku Informatyka i Ekonometria. Wykładowca, trener, programista, project manager. Od 13 lat zajmuje się tworzeniem serwisów i aplikacji WWW, CMS, CRM, Intranet dla firm z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Danii, Grecji, Hiszpanii, Norwegii, Rosji, Chin i Korei Południowej, z branż: sieci komórkowe, spożywcza, filmowa, rządowa, ekologia, alkoholowa, farmaceutyczna, producentów sprzętu, motoryzacja, elektronika, nieruchomości, tytoniowe, rozrywka, transport publiczny, kosmetyczne, IoT.

Wraz z zespołem Mobile Madness od 6 lat rozwija system eventowy MKonferencja wykorzystywany na różnego rodzaju wydarzeniach, jak również w komunikacji wewnętrznej.

LinkedIn