POLITYKA PRYWATNOŚCI strony internetowej konferencji Internal Communication Meeting 7 https://konferencja.ic-mobile.pl/ (dalej: Strona WWW) i Aplikacji mobilnej (dalej: Aplikacja) na wydarzenie organizowane przez markę IC Mobile reprezentowną przez firmę IC Communication Magdalena Kuropieska-Deloff z siedzibą pod adresem: ul. Krasińskiego 32/18, Warszawa, e-mail: office@ic-mobile.pl, (dalej: Organizator wydarzenia/Organizator).

I. Postanowienia Ogólne
Niniejsza Polityka prywatności stanowi wyraz dbałości o bezpieczeństwo oraz o prywatność osób korzystających ze Strony WWW i Aplikacji. Operatorem Strony WWW i Aplikacji jest Mobile Madness Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Powstańców Listopadowych 11b lokal 1, 35-606 Rzeszów, KRS: 0000709762, NIP: 8133765846, REGON: 0000709762 (zwany dalej: Operatorem/Mobile Madness). Operator korzysta z usług hostingu zapewnianych przez HITME.pl - Marek Bajerski, ul. F. Mamuszki 17A, 80-178 Gdańsk.

II. Dane osobowe
Operator dokłada wszelkich starań, aby Strona WWW  i Aplikacja ułatwiały każdemu użytkownikowi przeglądanie informacji dotyczących wydarzenia, komunikacji z innymi użytkownikami oraz organizatorem wydarzenia, kontaktu z twórcą Strony WWW i Aplikacji, tj. Mobile Madness, interakcji. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę korzystania ze Strony WWW i Aplikacji informujemy, że poruszając się po Stronie WWW i Aplikacji wyrażasz zgodę na zapisywanie przez Stronę WWW i Aplikacji logów oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach rejestracji, logowania i edycji profilu, są niezbędne do działania Strony WWW i Aplikacji w ramach funkcjonalności związanych z kontem użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Założenie konta w Stronie WWW i Aplikacji należącej do Mobile Madness w ramach usługi MKonferencja daje możliwość korzystania z tego samego konta we wszystkich Stronach WWW i Aplikacji mobilnych w ramach usługi MKonferencja należących do Mobile Madness.

III. Rodzaje i cel wykorzystania danych
Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na Stronach WWW i Aplikacji należących do Operatora w widoku edycji profilu są dostępne dla wszystkich korzystających ze Strony WWW i Aplikacji, zalogowanych na swoje Konta. Operator nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te, nie podlegają „Polityce Prywatności”.

Gromadzenie danych
Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Strony WWW i Aplikacji jak i statystyk. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników Strony WWW i Aplikacji.
Dane statystyczne o użyciu Strony WWW i Aplikacji są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Strony WWW i Aplikacji.
Do zbierania danych statystycznych oraz informacji o błędach Aplikacji wykorzystywane są biblioteki udostępniona przez:
- Google, Inc - 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA - do zbierania informacji o błędach dla Aplikacji na urządzenia z systemem Android i iOS
- Mobile Madness Sp. z o.o., ul. Powstańców Listopadowych 11b lokal 1, 35-606 Rzeszów - do zbierania informacji o błędach dla Aplikacji na urządzenia z systemem Android
- Mobile Madness Sp. z o.o., ul. Powstańców Listopadowych 11b lokal 1, 35-606 Rzeszów - do zbierania danych statystycznych dla Aplikacji na urządzenia z systemem Android i iOS
W zależności od platformy mobilnej, Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu:
- galerii zdjęć w celu pobrania zdjęcia do modułu Wall, Fotorelacji, Fotobudki, Czatu, Profilu.
- aparatu w celu pobrania zdjęcia do modułu Wall, Fotorelacji, Fotobudki, Czatu, Profilu, skanera kodów QR.

Wykorzystywanie danych
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący tylko i wyłącznie do celów usprawniania działania Strony WWW i Aplikacji. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Stroną WWW i Aplikacją. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby korzystające ze Strony WWW i Aplikacji.

Wiadomości
Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Operator rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego Strony WWW i Aplikacji, usług i produktów (np. zmiany).

IV. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych
Operator zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,RODO”), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres rodo@mkonferencja.pl
Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

V. Zmiany Polityki Prywatności
Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika Strony WWW i Aplikacji należących do Mobile Madness obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Mobile Madness będzie informować na Stronie WWW i Aplikacji.

VI. Dodatkowe informacje
W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Operator prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach serwisu kontakt@mkonferencja.pl

VII. Ciasteczka
1. Strona WWW korzysta z plików cookies tj. niewielkich plików wysyłanych przez serwer WWW, które następnie przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym (telefonie komórkowym lub komputerze) i przeznaczone są do korzystania ze Stron Internetowych. Takie pliki cookies zawierają nazwę Strony WWW, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Wykorzystywane są w celu tworzenia anonimowych danych statystycznych.
2. Strona WWW przechowuje zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości Strony WWW, analizowane są pliki z logami w celu określenia: które strony są najczęściej otwierane, jakie przeglądarki Stron WWW są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów itp. Zebrane logi są przechowywane jako materiał pomocniczy (statystyki) służący do administrowania Stroną WWW. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają szczegółowych cech konkretnego użytkownika.
3. W Stronie WWW stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi są na Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Strony WWW lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki WWW).
b) „stałe” (persistent cookies), które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie;
Stosowane w Stronie WWW tylko pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony: pozwalają na korzystanie z usług strony.
4. Oprogramowanie do przeglądania stron WWW (przeglądarka WWW) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym (telefonie komórkowym, komputerze). Możesz również samodzielnie dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
5. Jeżeli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia używanej przez siebie przeglądarki. Operator zastrzega, wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, uniemożliwi korzystanie ze Strony WWW.
6. Przy otwieraniu pierwszej strony możesz wyrazić lub odmówić zgody na takie wykorzystanie plików cookies. Zgoda ta może może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
7. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies są w ustawieniach przeglądarek WWW:
- w przeglądarce Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- w przeglądarce Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
- w przeglądarce Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
- w przeglądarce Apple Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri35610/mac
- w przeglądarce Microsoft Edge https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
8. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności i plików cookies, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym; RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.