IC Mobile
  • IC Mobile
Partner firm w komunikacji z pracownikami.

Pracujemy w modelu 360°
Dostarczamy zintegrowane działania z obszaru komunikacji wewnętrznej – od pomysłu do realizacji i ewaluacji celów. Zapewniamy badania, strategię, narzędzia, kampanie, eventy firmowe, kontent redakcyjny i graficzny, konsultacje i wsparcie na każdym etapie współpracy.

Multimedia