Dora Mołodyńska-Küntzel, Punt Kick | Shaping DEI Competency
Certyfikowana trenerka i konsultantka w zakresie Diversity, Equity & Inclusion
Dora Mołodyńska-Küntzel, Punt Kick | Shaping DEI Competency
Certyfikowana trenerka i konsultantka w zakresie Diversity, Equity & Inclusion

Wykładowczyni Komunikacji Międzykulturowej na Uniwersytecie Wrocławskim. Tworzy i wdraża strategie DEI, programy inkluzywnego przywództwa oraz projekty edukacyjne. Inicjatorka i organizatorka projektu „Żywa Biblioteka”, tworzącego przestrzeń dialogu z osobami niedoreprezentowanymi. Współautorka podręcznika “Inclusive Communication”.

LinkedIn