Magdalena Kuropieska-Deloff, IC Mobile
Konsultantka ds. komunikacji wewnętrznej
Magdalena Kuropieska-Deloff, IC Mobile
Konsultantka ds. komunikacji wewnętrznej

Praktyk w obszarze komunikacji wewnętrznej z doświadczeniem zdobytym w korporacjach (USP, Orange, Gedeon Richter  Polska).Współzałożycielka i konsultantka agencji komunikacji wewnętrznej IC Mobile. Od 3 lat jest inicjatorką i współautorką konferencji Internal Communication Meeting – cyklicznych spotkań wymiany wiedzy i doświadczeń dla praktyków komunikacji wewnętrznej.

Ekspertka specjalizująca się w komunikacji wewnętrznej, z doświadczeniem w obszarze komunikacji zewnętrznej oraz EB. Doradza firmom w doborze narzędzi i form komunikacji do różnych grup pracowników, w tym offline. Posiada praktyczną wiedzę z zakresu budowania zaangażowania pracowników wszystkich szczebli.

Przez 10 lat budowała i z sukcesem prowadziła niehierarchiczne zespoły redaktorów i ambasadorów firmowych jako redaktor naczelny. Zdobywczyni wielu nagród i złotych statuetek z obszaru komunikacji wewnętrznej. Autorka publikacji w raportach branżowych oraz w mediach społecznościowych głównie w obszarach komunikacji wewnętrznej, aplikacji grywalizacyjnych i platform awatarowych.

2024-04-17

Diversity & Inclusion ON – jak mądrze włączać je w komunikacji do pracowników – case studies z różnorodnych organizacji.
  • 11:15 - 12:05
  • 50 min

Według Manpower 68% pracowników #genZ nie jest zadowolonych z postępów swojej organizacji w tworzeniu zróżnicowanego i integracyjnego środowiska pracy. Jak odpowiadają na to organizacje? W raporcie Future of Jobs Report 2023 czytamy, że większość firm będzie traktować priorytetowo kobiety (79%), młodzież poniżej 25 roku życia (68%) i osoby z niepełnosprawnościami (51%)... Czy na pewno dokładnie o to chodzi w idei DEI?

Jak promować różnorodność mądrze i włączać wszystkich w działania firmy i jej kulturę, nie wyłączając niechcący grup, które np. były do tej pory uprzywilejowane.

Jaką rolę w D&I (bo na Diversity oraz Inclusion skupimy się podczas ICM6) pełni komunikacja wewnętrzna?

Prowadząca: Magdalena Kuropieska-Deloff

IC Biznes Partner – kim jest, jak nim zostać i dlaczego warto?
  • 14:45 - 15:10
  • 25 min

W IC Mobile opracowaliśmy nazwę i definicję IC Biznes Partnera, aby dać wyraz randze, jaką komunikacja wewnętrzna zyskała w organizacjach w ostatnich latach.

Wprowadziliśmy warsztaty z tego zakresu oraz konkurs dla komunikacji wewnętrznej nagradzający szczególny rodzaj postawy – BYCIE PARTNEREM DLA BIZNESU I PRACOWNIKÓW.
Uważamy, że jest to obecnie nieodłączna cecha nowoczesnej komunikacji wewnętrznej – jej fundament.

Kim jest IC Biznes Partner?
W ciągu ostatnich lat, z racji funkcjonowania w czasach ciągłej zmiany, komunikacja wewnętrzna przestała być wyłącznie komunikacją, stała się sztuką budowania relacji. Komunikacja jest ich efektem, a nie przyczyną i skutkiem w jednym, jak bywało wcześniej. Przyszedł czas na zmianę specjalistów i zespołów z Internal Comms w IC Biznes Partnerów.
IC Biznes Partner to specjalista, zespół albo manager, którzy umiejętnie budują partnerskie relacje ze wszystkimi obszarami biznesowymi w firmie:
- wspierają obszary w prowadzeniu komunikacji do wewnątrz, współpracując z nimi, dzieląc się wiedzą, udostępniając i rekomendując rozwiązania i narzędzia,
- dbają przy tym o równy dostęp obszarów do mediów wewnętrznych,
- umożliwiają równy dostęp do wiedzy w organizacji zapewniając jej sprawiedliwą dystrybucję, ale z uwzględnieniem potrzeb konkretnych grup docelowych,
- wsłuchują się w potrzeby pracowników przekładając pozyskaną wiedzę na wdrażanie lub inicjowanie konkretnych rozwiązań,
- współpracują z zarządem pełniąc rolę partnera w komunikacji do wewnątrz organizacji oraz ambasadora pracowników – dzięki dysponowaniu wiedzą ze wszystkich obszarów,
- budują nieformalne zespoły ambasadorów wspierające komunikację danych inicjatyw.

Słowa kluczowe dla IC Biznes Partnera to:
#Relacje
#Partnerstwo

#Wsparcie
#Współpraca
#Inkluzywność
#Komunikacja

Więcej o pozycji ICBP w organizacji w rozmowie Magdaleny Kuropieska-Deloff i jej gościni - Izabeli Duszy.

Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.